HISTORIA

Helhet genom Kristus började i USA under slutet av sextiotalet och organiserades i Victorious Ministry Through Christ. VMTC grundades av Mrs. Anne S White, som tillhörde den episkopala kyrkan i USA. Arbetet har från första början varit ekumeniskt och inriktat på att stöda och hjälpa lokalförsamlingar. Idag hör föreningar i USA, Canada, Austrlien, Nya Zeeland, Pakistan, Sverige, Norge och Finland till den VMTC- international. Till Finland kom arbetet år 1973. Fru Linnea Tainio inbjöd Anne S White, med ett team från USA och Sverige, till den första skolan i förbönssamtal på Märkiön kämppä nära Hyvinge.

Sedan dess har utbildningen av präster, pastorer och lekmän i denna form av själavård i Finland skett i Förbönssamtalsskolor som hålls efter behov. I början gick arbetet under benämningen FÖRBÖNSSAMTAL, inom ramen för en registrerad förening. År 2004 ändrades namnet till HELHET GENOM KRISTUS i konformitet med de andra nordiska organisationerna.