SJÄLAVÅRDSSAMTAL PÅ DISTANS

På grund av corona-pandemin har vi i Helhet genom Kristus beslutat att erbjuda kortare själavårdssamtal också på distans, dvs. per telefon, whatsapp eller annan media.

Om du har behov av att få samtala med någon av våra teammedlemmar kan du ta kontakt med Leif Tast som fungerar som koordinator för själavårdssamtalen. Leifs telefonnummer är: O5O 3445555 och e-postadress: leif.tast(at)pp.malax.fi

Själavårdssamtalet är alltid avgiftsfritt (förutom telefonsamtalskostnaden).