SJÄLAVÅRDSHELG
(Hela Hela Människan-retreat HHM)

"Hela hela människan" retreaten är till för alla kristna som söker en djupare överlåtelse åt sin Herre. Under dagarna får du tillfälle att genom undervisningen göra en allvarlig självprövning, som gäller både det förgångna och det närvarande i ditt liv. Undervisningen är upplagd så att du får hjälp att på ett klarare sätt se Din livssituation; synder, låsningar, sår, vrede, fruktan, självömkan etc.. Den helige Ande uppenbarar det för dig i den kärlekens och förtröstans atmosfär som råder.

Det är inte fråga om någon teknik utan ett fördjupande av att leva i syndabekännelse och förlåtelse, frigörelse från felaktiga bindningar, befrielse från ockulta band, helande av inre sår. Allt det som Jesus har lovat åt den som vill leva ett nytt liv i Kristi lydnad och seger.

Du får också undervisning i hur Du skall vandra vidare i ditt helande och att leva i en bönegemenskap i din egen församling.

"Hela hela människan" retreaten riktar sig till alla kristna som söker befrielse och läkedom och önskar fördjupa sitt eget andliga liv.