Helhet genom Kristus
är en kristen, ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse. Arbetet i Finland började år 1973 och är nära knutet till den andliga förnyelsen.

Arbetet
Helhet genom Kristus arbetar främst med
 • "Hela hela människan-retreater" som är till för alla som söker en djupare överlåtelse åt vår Herre och möjlighet att bearbeta sin livsituation.
 • Kurser i läkande förbön, (KILF) där vi utbildar förebedjare för församlingarna.
 • Skolor i själavård, där vi utbildar pastorer, präster, församlingsanställda och lekmän med själavårdande funktioner.

 • Syftet
  med förbönssamtalet och med hela vårt arbete är att leda människor in i en djupare överlåtelse till Jesus Kristus. Förbönssamtalet är inte i första hand ett redskap för att lösa akuta problem och kriser. Det är till för kristna som behöver utrustas till tjänst och få hjälp att lämna negativa livsmönster som hindrar andlig tillväxt och personlig mognad.

  Finansieringen av verksamheten
  Helhet genom Kristus rf är en kristen organisation utan något vinstintresse och finansieras helt och hållet genom gåvor och kärleksoffer. "Skolorna i förbönssamtal", "Hela hela människan-retreater" och "Kurs i läkande förbon" ordnas till självkostnadspris.

  Intresserad av utbildning?
  Kontaktpersonerna (se Kontaktuppgifter) lämnar gärna mer information om hur du kan komma med. Utbildningen i själavård är till för präster, pastorer, församlingsanställda och lekmän med själavårdande funktioner i församlingen. För att ansöka behöver du vara aktiv i en kristen församling. Om du inte är präst eller pastor och vill komma med i utbildningen i själavård uppmanar vid dig att tala med din församlingsledning och be om rekomendation. En lämplig förberedelse för utbildning kan du få genom att delta i Hela hela människan-retreater.

  Intresserad av förbönssamtal?
  Vill du veta mera? Se Förbönssamtal.