SKOLOR I SJÄLAVÅRD

Den skolning i själavård som föreningen ger syftar till att deltagaren tillsammans med en annan av föreningens teammedlemmar skall kunna ge det själavårdsssamtal som vi kallar för "FÖRBÖNSSAMTAL", samt även i övrigt ta del i föreningens arbete.

Denna undervisning ordnas såsom undervisning i moduler och täcker en ca två års period. Vi uppmuntrar makar att ta del av undervisningen tillsammans.

I skolningen ingår deltagande i retreaten Hela hela Människan och egna förbönssamtal. Skolningen innebär nämligen att man själv också skall gå in i helandeprocess och djupare överlåtelse till Herren Jesus Kristus.

Skolorna riktar sig till församlingens pastorer, anställda och frivilliga lekmän som har en kallelse till själavård. Det är bra om församlingar kan grunda själavårdsteam i församlingarna och flere från samma församling deltar samtidigt i skolningen.

Intresserad skolor i själavård, se kontaktuppgifterna.