HÄNDELSEKALENDER

Själavårdshelger (HHM)

22-24.1.2021 Själavårdsretreat - "Hela hela människan" på Enä-Seppä lägergård i Vichtis
Tider:Retreaten startar på fredag kl.17:30 med anmälan och inkvartering och avslutas på söndag ca kl.15
Medverkande:Sven Bäcksbacka (ledare) m.fl. teammedlemmar från Helhet genom Kristus i Finland.
Plats:Enä-Seppä är Finlands evangelisk-lutherska Student- och skolungdoms-missions lägerområde i Ojakkala, Vichtis, Enätie 45. Så här beskriver Studentmissionen platsen: "Enä-Seppä är en drömplats för t.ex. läger, lägerskolor, kurser, möter, fester, arbetsplatsers gemenskaps- och rekreationsdagar, osv. På Enä-Seppä hittar du både historia och traditioner. Det har bl.a fungerat som kronoboställe för några hundra år sedan. Det har också varit hem för en general."
Kostnader:150 euro kursavgift som inkluderar kost och logi, plus 20 euro anmälningsavgift som vid anmälan bör betalas in på konto
FI95 4958 0010 0745 10 (BIC ITELFIHH) som bekräftelse på anmälan. Kursavgiften 150 euro bör betalas till samma konto innan kursen börjar. Tag med kvitto på betald kursavgift till kursen.
Om föreningen inhiberar kursen återbetalas både anmälningsavgiften och kursavgiften, om deltagaren inhiberar sitt deltagande återbetalas kursavgiften.
Anmälningar och frågor:Senast torsdagen den 7 januari 2021 till Helhet genom Kristus, telefon 044 2525269
eller med anmälningsblanketten på hemsidan,
eller per e-post: sven(at)parnet.fi
Meddela vid anmälan eventuella dietbehov.
AnmälanLänk till anmälningsblankett

Kurs i förbön (KILF)