HÄNDELSEKALENDER:
19-21.4.2024 Själavårdsretreat - "Hela hela människan" på Toivonlinna/Villa Ljunghäll i S:t Karins (Pikis/Piikkiö)
Tider:
Retreaten startar på fredag kl.17:30 med anmälan och inkvartering och avslutas på söndag ca kl.15
Medverkande:
Sven Bäcksbacka (ledare) m.fl. teammedlemmar från Helhet genom Kristus i Finland.
Plats:
Toivonlinna är i första hand plats för en kristen skola, Suomen kristillinen yhteiskoulu. Platsen finns ca. 6 km från Pikis centrum (fi. Piikkiö) och är belägen vid stranden.
Villa Ljunghäll finns i nära anslutning till skolan och är en ståtlig flervåningsbyggnad med plats för olika tillställningar och rum för inkvartering. Området är naturskönt och väl lämpat för uteaktiviteter av olika slag."
Kostnader:
- 205 euro som inkluderar anmälningsavgift och kursavgift (kost och logi)- Anmälningsavgiften 20 euro bör vid anmälan betalas in på konto "FI95 4958 0010 0745 10 (BIC ITELFIHH)" som bekräftelse på anmälan.
- Resten bör betalas till samma konto innan kursen börjar. OBS! Tag med kvitto på betald kursavgift till kursen.

- Om föreningen inhiberar kursen återbetalas både anmälningsavgiften och kursavgiften, om deltagaren inhiberar sitt deltagande återbetalas kursavgiften.
Anmälningar och frågor:
Senast onsdagen den 3 april 2024 till Helhet genom Kristus,
- telefon 044 2525269
- eller med anmälningsblanketten på hemsidan
- eller per e-post: sven(at)parnet.fi
Meddela vid anmälan eventuella dietbehov.
Övrigt:
Tag med bibel och anteckningsmaterial (inte nödvändigt), inneskor samt lakan och dylikt.
Kursen anordnas med bidrag av Svenska folkskolans vänner r.f.
Anmälan:
Mer info: