HÄNDELSEKALENDER:
6-8.10.2023 Själavårdsretreat - "Hela hela människan" på Lähetyskoti i Larsmo
Medverkande:
Jan Nygård (ledare) m.fl. teammedlemmar från Helhet genom Kristus i Finland.
Tidtabell:
Retreaten startar på fredag kl.17:30 med anmälan och inkvartering och avslutas på söndag ca kl.15
Plats:

Lähetyskoti, Norra Larsmovägen 481, Eugmo
Lähetyskoti är naturskönt beläget nära vattnet och erbjuder en lugn miljö. Huvudbyggnaden med inkvartering, mötesutrymmen och matsal är i flera våningar med branta trappor. För den som har svårt med trappor finns också inkvarteringsmöjlighet i stuga.
Anmälningar och frågor:
Senast onsdagen den 20 september 2023 till Helhet genom Kristus, telefon 044 2525269 eller med anmälningsblanketten på hemsidan, eller per e-post: anna-mari.backman(at)evl.fi
Meddela vid anmälan eventuella dietbehov.
Kostnader:
- 165 euro som inkluderar anmälningsavgift och kursavgift (kost och logi)
- Anmälningsavgiften 20 euro bör vid anmälan betalas in på konto
   FI95 4958 0010 0745 10 (BIC ITELFIHH) som bekräftelse på anmälan.
- Resten bör betalas till samma konto innan kursen börjar.
   OBS! Tag med kvitto på betald kursavgift till kursen.

- Om föreningen inhiberar kursen återbetalas både anmälningsavgiften och kursavgiften,
   om deltagaren inhiberar sitt deltagande återbetalas kursavgiften.
Övrigt:
Tag med bibel, anteckningsmaterial (om du så önskar), lakan od.
Kursen anordnas i samarbete med SFV.
Anmälan:
Mer info: