Aktuellt:

Själavårdshelger (HHM):
15-17.11.2024 Lähetyskoti, Larsmo

Kurs i förbön (KILF):
4-6.4.2025 Toivonlinna, S:t Karins

Själavård/Förbön på distans

Helhet genom Kristus

Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att predika glädjens
budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att
rop ut frihet för de fångna
och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika ett nådens år
från Herren.

Luk 4:18-19