ORGANISATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Finansieringen av verksamheten
Helet genom Kristus rf är en kristen organisation utan något vinstintresse och finansieras helt och hållet genom gåvor och kärleksoffer. Skolorna i förbönssamtal och "Hela hela människan " ordnas till självkostnadspris. Den som vill stöda arbetet kan göra en inbetalning eller bli understödande medlem genom att betala in medlemsavgiften (30€) på föreningens konto.
Kvevlax sparbank FI95 4958 0010 0745 10