ANMÄLAN TILL 22-24.10.2021 Inremissionshemmet, Larsmo
Namn:
Adress:
Telefon:
Epost:
Eventuell diet:
Övrigt:
OBS! Kom ihåg att betala anmälningsavgiften 20 euro, konto FI95 4958 0010 0745 10 (BIC ITELFIHH)