HÄNDELSEKALENDER

Själavårdshelger (HHM)

27-29.10.2017 Själavårdsretreat - Hela hela människan i Pörkenäs, Jakobstad
Obs.Tyvärr är själavårdsretreaten i Pörkenäs inhiberad. Nästa retreat är i Sibbo i januari 2018.

Kurs i förbön (KILF)