Aktuellt:
Själavårdshelger (HHM):
Kurs i förbön (KILF):
20-22.1.2017 Alskat, Vasa
24-26.3.2017 Enä-Seppä, Vihtis


Helhet genom Kristus
Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig
till att frambära
ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna
befrielse för fångna
och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet
och förkunna året som
Herren har valt.
Luk 4: 18-19